Aktuelt

Viser

2023


07.07.2023

Politi­mann fri­fun­net for voldsbruk

00a2082c 36c4 49c7 87f9 592536da68e8 w 1024 h 680

Buskerud tingrett har frifunnet politimannen som var tiltalt for voldsbruk på Kongsberg. Tingretten fant at tiltalte ikke gikk utover rammen av det politiloven tillater for bruk av makt. Mannen ble også frifunnet for erstatningskravene. Frifinnelsen er i samsvar med argumentasjon til hans forsvarere, advokatene John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i Elden Advokatfirma.

Les mer

24.06.2023

Døds­dømt nord­mann hen­tet hjem fra Somaliland

1a4d7076 f02c 4ef7 8c7c fb714829b3d5 w 1024 h 680

Den norske statsborgeren Sayd Jurde Hayd, som ble dømt til døden i Somaliland, ble i helgen løslatt fra fengsel og eskortert tilbake til Norge av advokat Farid Bouras i Elden Advokatfirma, opplyser advokat John Christian Elden.

Les mer

05.06.2023

Tap­te bekym­rings­mel­din­ger til barnevernet

Dc3c9346 1772 45be 829e 544ed4d1a900 w 1024 h 680

Hele formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under skadelige forhold skal få nødvendig hjelp. Systemsvikten som er avdekket knyttet til formidling av bekymringsmeldinger til barnevernet er et klart brudd på barns rettigheter etter Barnekonvensjonen og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. – Staten og kommunene har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt ved å ikke ha bedre kontroll og rutiner på plass, fastslår advokatene Kim Ellertsen og Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma.

Les mer

10.05.2023

Mann fri­fun­net for ankla­ger om sek­su­elt mis­bruk av barn etter samlivsbrudd

F9aefbc7 8010 4e6b a494 db341ee281a3 w 1024 h 680

Agder lagmannsrett har frifunnet en mann tiltalt for seksuelt misbruk av en mindreårig jente. Lagmannsretten mener forholdene mannen var tiltalt for har skjedd som del av lek og felles herjing i en alminnelig familiesituasjon.

Les mer

31.03.2023

Extinc­tion Rebel­lion akti­vist fri­fun­net i Høyesterett

Bb82d532 c1dd 43e6 944a 12b26b7f402d w 1024 h 680

Høyestrett har enstemmig frifunnet en klimaaktivist som ble bøtelagt for å ikke ha fjernet seg fra Regjeringskvartalet. Nå får vi håpe myndighetene lærer noe av dette og viktigheten av fredelig sivil ulydighet som en del av våre demokratiske prinsipper, sier advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

Les mer

28.02.2023

Fjer­nin­gen av Fosen-akti­vis­ter skjer på tvil­somt eller mang­len­de grunnlag

79677a92 c868 4aa4 b81f 02e3cebf3e2a w 1024 h 680

Fosen-aktivister har blitt fjernet tilsynelatende uten at politiet har vurdert nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepene, sier Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Les mer

17.02.2023

Høy­este­rett: Ikke tap av fører­rett for pro­mille­kjø­ring med elsparkesykkel

04525c94 a069 4416 9f34 85e34409cbe1 w 1024 h 680

Høyesterett har i en dom fastslått at promillekjøring med elsparkesykkel ikke gir grunnlag for tap av førerkort for bil, og at bøtenivået skal være betydelig lavere enn for promillekjøring med bil. – Høyesterett har fullt ut hørt vår argumentasjon; promillekjøring med elsparkesykkel kan ikke sammenlignes med promillekjøring med bil, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Les mer

02.02.2023

Lag­manns­ret­ten fri­fin­ner Andrey Yaku­nin – mener Regje­rin­gen har gått utover sine fullmakter

353254a4 d040 43bb 9ea2 196f020885ee w 1024 h 680

Hålogoaland lagmannsrett har opprettholdt frifinnelsen av Andrey Yakunin. – Lagmannsretten fastslår at sanksjonsforskriften ikke er ment å ramme turisters bruk av hobbydroner på norsk jord, sier Yakunins forsvarer advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

Les mer