Aktuelt

Skuffet over anke i Fosen-saken – 12 slipper allikevel straff

F0301b6b 4fcb 4493 a85a b6e08d4de718 w 1024 h 680

Publisert: 22.04.2024

Påtalemyndigheten har delvis anket frifinnelsen av Fosen-aksjonistene fra Oslo tingrett. Samtidig slipper de 12 som aksjonerte utenfor Finansdepartementet straff. – Jeg mener det ikke er noe som tilsier at påtalemyndighetens anke slipper igjennom til lagmannsretten, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Oslo tingrett frifant tidligere denne måneden samtlige av de tiltalte etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo sentrum. Denne dommen er nå delvis anket av påtalemyndigheten, og gjelder de 13 som demonstrerte hos Olje- og Energidepartementet. Frifinnelsen av de 5 tiltalte som aksjonerte utenfor Finansdepartementet er endelig. Påtalemyndigheten har samtidig innstilt på å oppheve forelegget for 7 aksjonister som også deltok på aksjonen utenfor Finansdepartementet.

Demonstrasjonene i Oslo rettet seg mot regjeringens manglende oppfølgning av Fosen-saken etter Høyesterett sin dom i saken. Høyesterett fastslo at etableringen av vindkraftanlegg på Fosen var i strid med menneskerettighetene fordi de krenket samenes rett til å utøve sin kultur.

Vi har i dag fått oversendt påtalemyndigheten anke over frifinnelsen av 13 av demonstrantene, opplyser

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma, som forsvarte aksjonistene i tingretten, fikk i dag oversendt påtalemyndigheten anke over frifinnelsen av 13 av demonstrantene. De mener påtalemyndigheten ved å anke dommen lagt for lite vekt på at saken skiller seg fra andre typer saker som gjelder sivil ulydighet.

- Ytrings- og forsamlingsfriheten er særlig viktig for å holde regjeringen ansvarlig for menneskerettighetsbrudd som begås mot urfolk. Vi mener tingrettens dom er prinsipiell, riktig og god når den kom til at det norske demokratiet må ha rom for demonstrasjoner som dette, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

En av de tiltalte, Ella Marie Hætta Isaksen, er skuffet over påtalemyndighetens anke.

- Det er veldig skuffende at påtalemyndigheten ikke kan la dette ligge. Vi blir nå tvunget inn i nye runder i rettssalene, noe som selvfølgelig er en påkjenning for oss alle. Vi har vært gjennom en lang og utmattende kamp mot staten, men vi gir oss ikke med det første. Nå gjør vi oss klare til å ta kampen på nytt, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Det blir nå opp til ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett å avgjøre om påtalemyndighetens anke skal behandles eller om tingrettens dom blir stående. En slik avgjørelse forventes i løpet av mai.