Aktuelt

Viser

2023


20.01.2023

Høy­este­rett avgjør straf­fen for pro­mille­kjø­ring med elsparkesykkel

Ac378055 1a49 40ea bd9a 68f3697ac28a w 1024 h 680

Denne uken behandlet Høyesterett den første saken om promillekjøring med elektrisk sparkesykkel. I fjor ble elektriske sparkesykler definert som «motorvogn» og derved omfattet av de vanlige reglene for promillekjøring.

Les mer

2022


30.12.2022

Om reflek­sjo­ner i romjulen

11df11ed 7d4a 430b 9ba3 faa9ef060f86 w 1024 h 680

Det er alltid hyggelig med avisinnlegg der man karakteriseres som «stjerneadvokat», slik Bjørn Olav Jahr gjorde 30.12.2022. Når det i tillegg kommer fra en som burde ha vunnet både Rettssikkerhetsprisen og SKUP-prisen for sitt arbeide med justismord, varmer det ekstra, og gir rom for refleksjoner. Det er imidlertid refleksjoner som for lengst er foretatt, og endog sjekket ut og besvart.

Les mer

07.12.2022

Andrey Yaku­nin fri­fun­net // Andrey Yaku­nin found not guilty

64c0f5f7 70eb 47e7 a6a2 fbf78128c463 w 1024 h 680

Andrey Yakunin er frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett. Nord-Troms og Senja tingrett kom i sin dom fram til at Andrey Yakunin ikke har begått noen straffbar handling. Tingretten begrunner dette med at det å fly en hobbydrone ikke omfattes av sanksjonsregelverket.

Les mer

03.11.2022

Naken­vi­si­ta­sjon er brudd på menneskerettigheter

1c643b8c fd63 4ba2 a573 7f305f0149d6 w 1024 h 680

Tre tidligere innsatte som ble utsatt for mange hundre nakenvisitasjoner i fengsel har vunnet fram med sitt søksmål mot Staten etter at Oslo tingrett har fastslått at det var et brudd på deres menneskerettigheter.

Les mer

02.11.2022

FAQ for media in the case of Andrey Yakunin

867b111a 1772 42d7 ad55 602904d3a086 w 1024 h 680

24.10.2022

Utta­lel­se om Andrey Yaku­nins anke / State­ment on the appe­al of Andrey Yakunin

7b0027e2 02ad 4454 bfdf 7967a8b13fb8 w 1024 h 680

Den britiske statsborgeren Andrey Yakunin, som er varetektsfengslet for droneflyging på Svalbard, har anket fengslingskjennelsen til Hålogaland lagmannsrett. I anken fremholdes det at sanksjonsreglene ikke gjelder britiske statsborgere og at de uansett ikke gjelder på Svalbard, da de strider mot Svalbardtraktaten.

Les mer

14.10.2022

Pro­mille­kjø­ring med bil og els­parke­syk­kel er ikke det sam­me fast­slår Oslo tingrett

D1036b43 57ff 4fb1 81f9 0fec303a520a w 1024 h 680

Saken handlet om en kvinne som kjørte en elsparkesykkel med promille. Politiet mente, etter lovendringen tidligere i år, at forholdet skulle straffes som om kjøringen hadde skjedd med bil. Det var Oslo tingrett uenig i.

Les mer

26.09.2022

KRO­NIKK: Tåke­prat fra skyggene

6921bc0c ac9e 476b ac43 4ec345c48670 w 1024 h 680

Lasse Elvemos raljeringer om en oberst anklaget for trakassering, vitner om en slagside og manglende respekt for kollegers rettssikkerhet.

Les mer

14.09.2022

Nor­dic Secu­ri­ties-dom­men ankes

3975e643 dd9b 453f 9c13 a27a71d08bb7 w 1024 h 680

Etter vår vurdering bygger dommen på feil juss på to plan. For det første bygger dommen på en forbrukervern-tilnærming som ikke hører hjemme i markedet for unoterte aksjer, og som står stikk i strid med hva Oslo tingrett bygget på i Indigo-saken, som nå er rettskraftig.

Les mer