Fagfelt

Per­son­vern

Personvernrett har de senere årene blitt stadig mer aktuelt. Den digitale tidsalderen har gjort samling av store mengder informasjon enkelt, og den enkelte av oss mister oversikt over hvem som vet hva om oss. Vi i Elden Advokatfirma har kompetanse og erfaring til å bistå deg med å ivareta ditt personvern. Vi bistår også bedrifter med å sikre at bedriften har tilstrekkelige rutiner på plass og ivaretar enkeltpersoners rettigheter.

Personvernretten består av et sett med rettigheter for enkeltindividet og tilhørende plikter for de som forvalter opplysningene, den behandlingsansvarlige. Innføringen av personvernforordningen (GDPR) i 2018 utvidet rettighetene til enkeltpersoner, som igjen skjerpet pliktene til de behandlingsansvarlige. Kravene til dokumentasjon ble blant annet skjerpet. Det er mange instanser og aktører som anses som behandlingsansvarlige, slik at det kan oppstå en rekke utfordringer av rettslig art.

Vi bistår deg gjerne med dine problemstillinger knyttet til informasjonshåndtering av opplysninger om deg eller hvordan dere som bedrift på riktig måte kan etterleve personvernregelverket. Typiske problemstillinger kan være:

Mer om personvern

Retten til å bli glemt

Les mer

Innsyn, retting og sletting

Les mer

Dokumentasjon, personvernerklæring og annen juridisk dokumentasjon

Les mer

Arbeidsgivers rett til innsyn i e-post med mer

Les mer

Personvern som en integrert del av andre rettsområder

Les mer

Fagpersoner

Viser