Hjem

Om oss

Elden Advokatfirma ble etablert av advokat John Elden i 1963. Advokat John Christian Elden trådte inn i virksomheten i 1991.

I dag er vi et av landets største prosedyrefirma, med rett under 150 ansatte, hvorav rundt 100 er jurister. Vi bistår klienter innenfor et bredt spekter av privatrettslige og offentligrettslige rettsområder. Strafferett utgjør en stor del av vår kjernevirksomhet, og vi er i dag landets største strafferettsfirma. Vi fører saker for alle domstoler, inkludert Høyesterett, hvor ni av våre advokater har møterett.

Faglig dyktighet og god kvalitet står sentralt i hver sak vi jobber med. Firmaets fremste fortrinn er dedikerte jurister som holder høy etisk standard og som drives av sterk faglig motivasjon. Samtidig er det viktig for oss å ivareta klientens behov og ønsker. Advokatene våre er spesialisert innenfor ulike rettsområder, som gjør oss i stand til å skreddersy et team som best mulig kan ivareta din sak.

Historien om Elden