Aktuelt

Breili anker dom fra tingretten

E95469c4 ba17 4749 818f 6caef8cbcb25 w 1024 h 680

Publisert: 06.03.2024

Rune Breili anker dommen fra Vestfold tingrett. Breili mener tingrettsdommen på flere sentrale punkter gir uttrykk for en rettsoppfatning som han som arkitekt ikke kan leve med. Han er også uenig i mange av de bevisvurderingene retten har foretatt.

Rune Breili ble i tingretten dømt til tre måneders fengsel for å ha gitt uriktige eller misvisende opplysninger til kommunen i forbindelse med to hytteprosjekt på Tjøme. Breili er uenig i bevisvurderingen av en rekke av de faktiske forholdene, og anker dommen i sin helhet.

- Tingrettsdommen slår fast at all type arkitektvirksomhet, herunder tegning, kan være straffbar hvis tegningen strider mot lov, plangrunnlag eller en gitt tillatelse. Dommen setter også til side ansvarssystemet i plan- og bygningsloven, sier advokat Tormod Tingstad i Elden Advokatfirma, som forsvarer Breili sammen med advokat Thomas Skjelbred. 

Enda en runde i rettsapparatet er stor personlig belastning for Rune Breili. Han mener allikevel at det nødvendig å få en rettslig avklaring av tingrettens lovforståelse. Dersom denne lovforståelsen opprettholdes av lagmannsretten, vil det få store konsekvenser for en hel yrkesgruppe.