Aktuelt

Idag starter rettssaken mot Fosen-demonstrantene

84332514 9806 4547 ba21 afc16812cec4 w 1024 h 680

Publisert: 11.03.2024

I dag starter rettssaken mot 18 Fosen-demonstranter i Oslo tingrett. De står tiltalt fordi de har nektet å godta straff i forbindelse med politiets inngrep mot demonstrasjonene. Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden advokatfirma mener fredelige demonstrasjoner knyttet til Regjeringens menneskerettighetsbrudd nyter et særlig sterkt vern under menneskerettighetene.

I oktober 2021 avsa Høyesterett dom i Fosen-saken, som gav de samiske reineierne medhold i at vind     turbinene på beiteområdene var krenkelse av samenes menneskerettigheter som urfolk. Etter 500 dager – i februar 2023 - startet en gruppe aksjonister demonstrasjoner i Regjeringskvartalet, rettet mot regjeringens manglende etterlevelse av Høyesteretts dom. De står nå tiltalt fordi de har nektet å godta straff i forbindelse med politiets inngrep mot demonstrasjonene.

Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma mener fredelige demonstrasjoner for å rette oppmerksomhet om Regjeringens menneskerettighetsbrudd nyter et særlig sterkt vern under menneskerettighetene.

- Det vil være et nytt brudd på menneskerettighetene hvis de samiske demonstrantene nå blir straffet for slike demonstrasjoner, mener advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma som forsvarer de tiltalte sammen med advokat Anne-Marie Gulichsen.

En av de tiltalte, Ella Marie Hætta Isaksen opplever at det er utrolig vondt å stå tiltalt for å ha beskyttet menneskerettigheter, mens de som har begått menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken i nesten 900 dager, fremdeles går fri.

- Jeg og mine medaksjonister har ofret privatliv, fritid og karrieremuligheter for å stoppe menneskerettighetsbruddet på Fosen. Når jeg ser på mine medaksjonister, ser jeg mye tapt ungdomstid. Sammen har vi tilbragt uendelige timer og utallige våkne netter på strategilegging, kronikkskriving og alliansebygging, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

- I motsetning til tidligere sivil ulydighetsaksjoner, hvor aksjonister ble straffet for å hindre demokratisk fattede vedtak, gjelder denne saken demonstrasjoner for å holde regjeringen ansvarlig for at den ikke har fulgt de demokratiske spillereglene, ikke etterlevd Høyesteretts dom, og ikke reparert menneskerettighetsbruddet samene har blitt utsatt for, forklarer advokat Olaf Halvorsen Rønning.

Demonstrasjonene førte til at regjeringen erkjente menneskerettighetsbruddet og startet oppfølgning av Høyesteretts dom. Mange stemmer i den samiske befolkningen opplever at regjeringen forsøker å forhandle seg bort fra en Høyesterettsdom som konkluderer med at urfolksrettighetene er krenket. 

- Vi bør være bekymret for at den samiske befolkningen ikke har tillit til at rettsstaten kan gi effektiv beskyttelse for grunnleggende urfolksrettigheter, sier advokat Anne-Marie Gulichsen i Elden advokatfirma.

På mandag sitter feil folk på tiltalebenken i Oslo tingrett. 18 unge mennesker som har kjempet for vår alles rettsstat og dets grunnleggende rettsprinsipper burde fått takk og en klapp på skulderen i stedet for å risikere å betale tusener av kroner i bøter. Urettferdigheten jeg kjenner på er overveldende, men jeg er så stolt av den kampen vi har kjempet at jeg går inn i retten med hodet hevet, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Når saken nå skal behandles i Oslo tingrett vil spørsmålet være om det er i strid med demonstrantenes ytrings- og demonstrasjonsfrihet at politiet forhindret dem fra å demonstrere, og at demonstrantene derfor ikke straffes for å ha unnlatt å følge politiets pålegg om å fjerne seg fra stedet. Den rettslige vurderingen beror på en avveining mellom hensynet til ytringsfrihet og hensynet til samfunnets behov for å opprettholde offentlig orden.

Fra demonstrantenes side vil forsvarerne særlig fremheve at bakgrunnen for aksjonen må tillegges stor betydning ved vurderingen av om de tiltalte kan straffes, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning.

Priv. til red.:

Mandag ca 1140 vil det være et pressemøte på trappen foran Oslo tingrett, hvor advokat Olaf Halvorsen Rønning, Ella Hætta Isaksen og Elle Nystad vil være tilgjengelig for kommentarer til saken. 

Relaterte artikler

Se alle artikler