Advokatfirmaet Elden DA

Vi er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av 80 medarbeidere, hvorav 58 advokater og advokatfullmektiger.

I hovedsak tilbyr vi advokattjenester knyttet til straffesaker og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker.

Innenfor strafferettsfeltet er vi et av landets største advokatfirmaer.

Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen, Elverum, Sandefjord og i Stavanger, men behandler saker over hele landet.

Vår målsetning er å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå.

I Advokatfirmaet Elden DA legger vi stor vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, og alle firmaets advokater deltar jevnlig på både generelle kurs og fordypning innenfor sine fagfelter.

Vi har advokater som behersker språkene tysk, fransk og spansk, i tillegg til norsk og engelsk.

Se alle

NYHETER