Headerbilde elden

Dedikerte jurister med erfaring og kunnskap

Våre medarbeidere

Våre fagfelt

Vi har omfattende kompetanse og erfaring innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår i straffesaker og sivile saker.

 • Gene­rell strafferett

  Bistandsadvokat
 • Erstat­nings­rett

  Erstatningsrett
 • Øko­no­misk strafferett

  Generell strafferett
 • Tviste­løs­ning og prosedyre

  Prosedyre
 • Barne­rett

  Generell privatrett
 • Arbeids­rett

  Arbeidsrett
 • Per­son­vern

  Strafferett for næringslivet
 • Utlen­dings­rett

  CLY 4000 X2888
 • Kon­trakt, fast eien­dom og entreprise

  Kontraktsrett
 • Arv og skifte

  MHJ

– Vi har et av landets største prosedyremiljø og skal alltid levere høy faglig kvalitet.

Advokat John Christian Elden (H)

Vi behandler saker over hele landet

Vi har kontorer åtte steder i Norge.

Våre kontorer
Karriere 4

Karriere

Vi har til enhver tid behov for dyktige mennesker som kan bygge firmaet videre, både erfarne og nyutdannede. Hos oss står spennende utfordringer i kø.

Les mer
 • 28.02.2023

  Fjer­nin­gen av Fosen-akti­vis­ter skjer på tvil­somt eller mang­len­de grunnlag

  79677a92 c868 4aa4 b81f 02e3cebf3e2a w 1024 h 680

  Fosen-aktivister har blitt fjernet tilsynelatende uten at politiet har vurdert nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepene, sier Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

  Les mer
 • 24.02.2023

  Elden-advo­kat: Depar­te­men­te­nes sik­ker­hets- og ser­vice­or­ga­ni­sa­sjon bry­ter med grunn­lov­fes­te­de ret­tig­he­ter og grunn­leg­gen­de menneskerettigheter

  F9465c3c c8d4 4c5c 9ed7 95b9b42ae408 w 1024 h 680

  Elle Nystad har engasjert Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen i forbindelse med den pågående aksjonen i Olje- og energidepartementet mot statens manglende etterlevelse av Høyesteretts dom i Fosen-saken. Nystad og hennes meddemonstranter som er unge samer, reindriftssamer og miljøaktivister, opplever at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) systematisk forsøker å hindre utøvelse av deres lovmessige rett til frie ytringer og demonstrasjon.

  Les mer
 • 17.02.2023

  Høy­este­rett: Ikke tap av fører­rett for pro­mille­kjø­ring med elsparkesykkel

  04525c94 a069 4416 9f34 85e34409cbe1 w 1024 h 680

  Høyesterett har i en dom fastslått at promillekjøring med elsparkesykkel ikke gir grunnlag for tap av førerkort for bil, og at bøtenivået skal være betydelig lavere enn for promillekjøring med bil. – Høyesterett har fullt ut hørt vår argumentasjon; promillekjøring med elsparkesykkel kan ikke sammenlignes med promillekjøring med bil, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

  Les mer