Elden Advokatfirma har omfattende erfaring fra barnerettssaker.

Barnerett kjennetegnes av at barn er involvert i saken. Det inkluderer både foreldretvister og barnevernssaker. Våre advokater har grundig kjennskap til de rettsregler og hensyn som gjør seg gjeldende ved spørsmål som omhandler barn.  

Våre advokater som jobber med barnerett har et sterkt engasjement for å sikre riktige avgjørelser i saker om barn, herunder hindre unødig maktmisbruk. Flere av firmaets advokater engasjerer seg også rettspolitisk for å sikre nødvendig rettsutvikling på barnerettsfeltet. 

Vi har erfaring med å bistå både foreldre og barnet direkte. Ved å klikke på underkategoriene kan du lese mer om noen av problemstillingene som er aktuelle på barnerettsfeltet, hvor vi har den brede og nødvendige kompetansen til å bistå deg.

Mer om barnerett

Foreldretvister

Les mer

Barnevern

Les mer

Fagpersoner

Viser