Aktuelt

Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

8ac2e365 0a75 41fc bec3 ea8052e7f5eb w 1024 h 680

Publisert: 09.04.2024

Fosenaksjonistene er frifunnet i Oslo Tingrett – Denne dommen markerer en viktig milepæl for forsamlings- og ytringsfriheten i Norge, sier advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma.

I en prinsipiell avgjørelse har retten frifunnet alle de tiltalte i den såkalte "Fosenaksjonen". De tiltalte sine forsvarere, advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen, uttrykker stor tilfredshet med at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, som er fundamentalt i et demokratisk samfunn.

–  Retten fant at de inngrepene fra statens side – pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon – samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner etter Grunnloven § 101 og EMK art. 11, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Retten la særlig vekt på at demonstrasjonen rettet seg mot et statlig menneskerettighetsbrudd som var fastslått i en Høyesterettsdom, og at dette gjaldt et spørsmål av særlig stor betydning for den samiske befolkningen, forklarer Rønning. Retten la også vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet.

- Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn., sier advokat Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma


Priv. til red.:

Klientene ber om at alle mediehenvendelser om denne dommen rettes til advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma på media@elden.no eller 21611312