Fagfelt

Erstat­nings­rett

Gjennom mer enn 25 år har Elden Advokatfirma vært spesialisert innen erstatningsrett. Flere av våre advokater har solid erfaring på området og har lang erfaring i å prosedere erstatningssaker for domstolene. Advokatene i erstatningsgruppen har spesialisert seg på å yte juridisk bistand i alle typer erstatnings- og forsikringssaker.

Erstatningsansvar kan oppstå som følge av handlinger, unnlatelse av handlinger eller på objektivt grunnlag. Erstatningsansvar kan pålegges både privatpersoner, juridiske personer, det offentlige og næringsdrivende. Våre advokater har god kjennskap til de ulike formene for erstatningsansvar og utmåling av erstatning. Vi har bred erfaring i saker som omfatter både personskader og tingsskader. 

Ved å klikke på underoverskriftene kan du lese mer om utmåling av erstatning og ulike former for erstatningsansvar.

Mer om erstatningsrett

Hvilke tapsposter kan det kreves erstatning for?

Les mer

Personskadeerstatning

Les mer

Forsørgertap

Les mer

Profesjonsansvar

Les mer

Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

Les mer

Erstatningskrav mot stat og kommune

Les mer

Fagpersoner

Viser