Elden Advokatfirma har flere advokater som er spesialisert innenfor rettsområdene arv og skifte.

Advokatene i arv- og skiftegruppen har lang erfaring med både rådgivning og prosedyre. Som et av landets fremste prosedyrefirma er du hos oss sikret forsvarlig bistand fra rådgivningsstadiet til avslutningen av en eventuell tvist i domstolene.

En arv- og skifteadvokat vil kunne hjelpe deg å dekke dine rettshjelpsbehov ved etableringen av samliv, ved samlivsbrudd eller dersom du er arving i et dødsbo. Hovedvekten av bistanden vil gå ut på å hjelpe deg med å sikre dine økonomiske verdier og sørge for riktige økonomiske oppgjør.

I prosessene kan Elden Advokatfirma blant annet bistå deg med opprettelse av dokumenter, rådgivning og bistand ved skifte etter samlivsbrudd og arveoppgjør.

Mer om arv og skifte

Opprettelse av samboeravtaler, ektepakt og testament

Les mer

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Les mer

Arveoppgjør og skifte av dødsbo

Les mer

Fagpersoner

Viser