Aktuelt

Viser

2023


24.02.2023

Elden-advo­kat: Depar­te­men­te­nes sik­ker­hets- og ser­vice­or­ga­ni­sa­sjon bry­ter med grunn­lov­fes­te­de ret­tig­he­ter og grunn­leg­gen­de menneskerettigheter

F9465c3c c8d4 4c5c 9ed7 95b9b42ae408 w 1024 h 680

Elle Nystad har engasjert Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen i forbindelse med den pågående aksjonen i Olje- og energidepartementet mot statens manglende etterlevelse av Høyesteretts dom i Fosen-saken. Nystad og hennes meddemonstranter som er unge samer, reindriftssamer og miljøaktivister, opplever at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) systematisk forsøker å hindre utøvelse av deres lovmessige rett til frie ytringer og demonstrasjon.

Les mer

14.02.2023

Rolf Gun­nar Hul­tin del­vis fri­fun­net i skattesak

19cba355 20a6 4cfd 9433 55cbb467cf68 w 1024 h 680

Agder tingrett har frifunnet Rolf Gunnar Hultin for flere av tiltalepostene i straffesaken mot ham. Beløpet han er domfelt for er over 10 millioner kroner lavere enn beløpet i den opprinnelige tiltalen. Hultin vil nå gjennomgå den omfattende dommen før han tar stilling til hvorvidt den skal ankes til lagmannsretten.

Les mer

27.01.2023

Kris­ti­an Valen del­vis fri­fun­net i Oslo tingrett

1bcc0252 6d3e 4c88 a824 2e464135510a w 1024 h 680

Kristian Valen er i all hovedsak frifunnet i Oslo Tingrett. For de resterende forholdene han ble dømt har han fått en betinget straff på 120 dager. - Retten har i all vesentlighet bygget sin dom på Kristian Valens forklaring, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Les mer

2022


30.12.2022

Om reflek­sjo­ner i romjulen

11df11ed 7d4a 430b 9ba3 faa9ef060f86 w 1024 h 680

Det er alltid hyggelig med avisinnlegg der man karakteriseres som «stjerneadvokat», slik Bjørn Olav Jahr gjorde 30.12.2022. Når det i tillegg kommer fra en som burde ha vunnet både Rettssikkerhetsprisen og SKUP-prisen for sitt arbeide med justismord, varmer det ekstra, og gir rom for refleksjoner. Det er imidlertid refleksjoner som for lengst er foretatt, og endog sjekket ut og besvart.

Les mer

07.12.2022

Andrey Yaku­nin fri­fun­net // Andrey Yaku­nin found not guilty

64c0f5f7 70eb 47e7 a6a2 fbf78128c463 w 1024 h 680

Andrey Yakunin er frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett. Nord-Troms og Senja tingrett kom i sin dom fram til at Andrey Yakunin ikke har begått noen straffbar handling. Tingretten begrunner dette med at det å fly en hobbydrone ikke omfattes av sanksjonsregelverket.

Les mer

03.11.2022

Naken­vi­si­ta­sjon er brudd på menneskerettigheter

1c643b8c fd63 4ba2 a573 7f305f0149d6 w 1024 h 680

Tre tidligere innsatte som ble utsatt for mange hundre nakenvisitasjoner i fengsel har vunnet fram med sitt søksmål mot Staten etter at Oslo tingrett har fastslått at det var et brudd på deres menneskerettigheter.

Les mer

02.11.2022

FAQ for media in the case of Andrey Yakunin

867b111a 1772 42d7 ad55 602904d3a086 w 1024 h 680

24.10.2022

Utta­lel­se om Andrey Yaku­nins anke / State­ment on the appe­al of Andrey Yakunin

7b0027e2 02ad 4454 bfdf 7967a8b13fb8 w 1024 h 680

Den britiske statsborgeren Andrey Yakunin, som er varetektsfengslet for droneflyging på Svalbard, har anket fengslingskjennelsen til Hålogaland lagmannsrett. I anken fremholdes det at sanksjonsreglene ikke gjelder britiske statsborgere og at de uansett ikke gjelder på Svalbard, da de strider mot Svalbardtraktaten.

Les mer