Aktuelt

Viser

2022


19.10.2022

Anker fengs­ling av bri­tisk stats­bor­ger for drone­fly­ging på Svalbard

A5921b34 e0d2 4d04 a129 0445d5d50040 w 1024 h 680

Den britiske statsborgeren Andrey Yakunin, som er pågrepet etter påstått ulovlig droneflyving på Svalbard, anker fengslingen til lagmannsretten. Yakunin har engasjert advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma, som bistår sammen med hans oppnevnte forsvarer, advokat Jens Bernhard Herstad.

Les mer

27.09.2022

Med­hold i Høy­este­rett: Fører­kort­be­slag for pro­mill­e­tatt els­parke­syk­list må begrun­nes bedre

09afd2de c9b7 4310 bae1 033ddda8ea46 w 1024 h 680

Å kjøre elsparkesykkel med 0,98 i promille gir ikke automatisk grunnlag for å frata førerkortet i påvente av rettssak, slår Høyesterett fast. – Høyesterett slår fast at det må foreligge en konkret vurdering i den enkelte sak av hvilken fare trafikanten utgjør, sier advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma.

Les mer

22.09.2022

DEBATT: Det synes å være et godt styk­ke fra teori til praksis

Fd3f4b04 4075 4075 a1b9 a9fecc2a39f0 w 1024 h 680

Etter at rettstilstanden ble klarlagt av Høyesterett, har jeg gjort noen erfaringer om hva som skjer i praksis ved gjennomgang av en siktets digitale enheter og respekten for beskyttelsen av kommunikasjon mellom advokat og klient.

Les mer

06.09.2022

KRO­NIKK: Når barn dør i feng­sel – hvil­ket ansvar har vi som samfunn?

Ac44bfd9 a40d 47ed 91a0 7e6a6a68f8d3 w 1024 h 680

VG skrev nylig om Jonatan, som tok livet sitt i fengsel som 20- åring, etter å ha sonet for dobbeltdrap fra han var 15 år. Det er historien om et varslet selvmord. Om en ung gutts harde møte med livet i voksenfengsel, om en ung gutt som ble utnyttet av medinnsatte, og om kriminalomsorgens og helsetjenestens manglende ivaretakelse i en åpenbar, alvorlig krise. Hvordan kunne det gå så galt?

Les mer

23.08.2022

Elden Advo­kat­fir­ma befes­ter sin posi­sjon som Nor­ges størs­te advo­kat­fir­ma innen tviste­løs­ning og straffe­rett med 17 nye medarbeidere

C1c0a40e 50a2 49a7 a6f2 428a0548a53c w 1024 h 680

Elden Advokatfirma befester sin posisjon som Norges største advokatfirma innen tvisteløsning og strafferett med 17 nye medarbeidere Denne høsten starter 14 nye advokatfullmektiger i Elden Advokatfirma fordelt på våre kontorer i Oslo, Sandefjord, Stavanger, Bergen og Tromsø. I tillegg har Elden Advokatfirma styrket seg med ytterligere 3 advokater, hvorav 1 ny partner.

Les mer