Aktuelt

Viser

2024


14.02.2024

Trette­berg­stu­en er ikke fak­tisk etter­fors­ket av Økokrim

858e28e8 d198 401a 80c0 ab8fffacc1d5 w 1024 h 680

Økokrim sendte i forrige uke ut en pressemelding om at de har etterforsket Anette Trettebergstuen siden I fjor høst. – Faktum er at Økokrim ikke har foretatt ett eneste etterforskningsskritt i saken utover å sende ut en pressemelding, sier Trettebergstuen sin advokat, John Christian Elden.

Les mer

25.01.2024

3 nye part­ne­re og 6 nye juris­ter i Elden Advokatfirma

Ee59f892 b889 4ce0 9a5c 3e459dcedf05 w 1024 h 680

Elden Advokatfirma ønsker velkommen til 3 nye partnere ved Oslo-kontoret. Felles for alle er at det har bakgrunn fra forretningsjuridiske områder. -Vårt fokus i 2024 er å styrke vårt forretningsjuridiske miljø rettet mot små og mellomstore bedrifter, samtidig som vi ivaretar vår posisjon som landets ledende firma innen strafferett, sier managing partner i Elden Advokatfirma, Anders Brosveet.

Les mer

19.01.2024

Eirik Jen­sen inn­vil­get for­len­get soningsavbrudd

1bc4f7c7 c7e4 40cc 87b3 d054a0cc4871 w 1024 h 680

Kriminalomsorgen har innvilget Eirik Jensen forlenget soningsavbrudd grunnet hans helsetilstand. Saken vil bli vurdert på nytt før 1. juni 2024. Jensen ble løslatt fra fengsel 13. mars i fjor grunnet hans alvorlige helsetilstand. Han har siden det fått omfattende oppfølgning av helsepersonell.

Les mer

18.01.2024

End­rin­ger i arbeids­miljø­lo­ven – ned­be­man­ning i konsernforhold

BHH

2023


05.12.2023

Vi søker fle­re erfar­ne advokater

09.11.2023

Mang­len­de opp­føl­ging av barns aller­gi er uakt­somt drap

1bdd3570 39c8 41b4 aa4a 38832407c373 w 1024 h 680

Kongsvinger kommune er ilagt en foretaksstraff på halvannen million kroner for uaktsomt drap på en 11 år gammel gutt etter at han døde som følge av en allergisk reaksjon fordi skolens ansatte ikke tok hendelsen på alvor. - Gutten døde som en direkte årsak av systemsvikt og menneskelig svikt i Kongsvinger kommune, og det straffes de nå for, sier bistandsadvokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma.

Les mer

03.11.2023

Utta­lel­se om Øko­krims beslutning

Uttalelse fra advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma:

Les mer

27.10.2023

Tid­li­ge­re stats­sek­re­tær blir part­ner i Elden Advokatfirma

47f24acb 3c76 4e6b b176 28d14d6f7c24 w 1024 h 680

Thor Kleppen Sættem (52) er tatt opp som partner i Elden Advokatfirma etter nylig å ha fått advokatbevilling. Sættem var statssekretær i åtte år i Erna Solbergs regjering, sist i Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer