Aktuelt

Kommentarer fra Arfan Bhattis forsvarere

C6a5b2d7 5b9c 4745 9441 73c1fabef1e6 w 1024 h 680

Publisert: 03.05.2024

Arfan Bhattis advokater, John Christian Elden, Farid Bouras og Inger Zadig i Elden Advokatfirma, ble fort kort tid siden informert om at deres klient er i ferd med å bli utlevert fra Pakistan til Norge. Bhatti, som har motsatt seg utlevering, vil ankomme Norge i dag og det forventes at han vil bli varetektsfengslet på bakgrunn av siktelsen mot ham her hjemme.

Arfan Bhatti har kjempet en lang kamp mot utlevering i det pakistanske rettssystemet. Til tross for at saken har vært oppe i en rekke rettsinstanser, inkludert en anke til Pakistansk høyestrett forrige uke, har pakistanske myndigheter valgt å utlevere Bhatti før en rettskraftig avgjørelse foreligger.

- Vi er ikke overraskelse over uforutsigbarheten til det pakistanske rettssystemet, men vi hadde forventet at norske myndigheter ville avvente en rettskraftig avgjørelse før de foretok seg noe. Denne handlingen stiller spørsmål ved respekten for rettsprosessen og internasjonale juridiske prinsipper, sier advokat John Christian Elden i en kommentar.

Så snart Bhatti er på plass i Norge vil advokatene møte Bhatti for å avklare hvordan han har det, sørge for at han får nødvendig oppfølging og diskutere planene for de kommende dagene og ukene. Det er per nå ikke kjent hvordan Bhatti selv stiller seg til spørsmålet om å vitne i den pågående saken i Oslo tingrett.

Bhatti nekter straffeskyld etter siktelsen, og mener han ikke har noe å gjøre med hendelsene i 25. juni 2022 i Oslo.

Elden Advokatfirma vil komme med ytterligere opplysninger så snart advokatene har møtt Arfan Bhatti, ventelig i morgen – lørdag.


Priv. til red.:

Advokatene ber om at mediehenvendelser rettes til media@elden.no / 21611312. Disse vil bli besvart fortløpende.