Aktuelt

Viser

2022


14.10.2022

Pro­mille­kjø­ring med bil og els­parke­syk­kel er ikke det sam­me fast­slår Oslo tingrett

D1036b43 57ff 4fb1 81f9 0fec303a520a w 1024 h 680

Saken handlet om en kvinne som kjørte en elsparkesykkel med promille. Politiet mente, etter lovendringen tidligere i år, at forholdet skulle straffes som om kjøringen hadde skjedd med bil. Det var Oslo tingrett uenig i.

Les mer

26.09.2022

KRO­NIKK: Tåke­prat fra skyggene

6921bc0c ac9e 476b ac43 4ec345c48670 w 1024 h 680

Lasse Elvemos raljeringer om en oberst anklaget for trakassering, vitner om en slagside og manglende respekt for kollegers rettssikkerhet.

Les mer

14.09.2022

Nor­dic Secu­ri­ties-dom­men ankes

3975e643 dd9b 453f 9c13 a27a71d08bb7 w 1024 h 680

Etter vår vurdering bygger dommen på feil juss på to plan. For det første bygger dommen på en forbrukervern-tilnærming som ikke hører hjemme i markedet for unoterte aksjer, og som står stikk i strid med hva Oslo tingrett bygget på i Indigo-saken, som nå er rettskraftig.

Les mer

26.08.2022

Elden Advo­kat­fir­ma ber Høy­este­rett avkla­re vil­kå­ret for opp­nev­nel­se av bistandsadvokater

Cfafca6e 28ff 4be4 831c 699d3e01197a w 1024 h 680

Fornærmede etter «SIAN-påkjørselen» i Oslo tidligere i sommer, er av Borgarting lagmannsrett nektet rett til oppnevnt bistandsadvokat. Samtidig har Borgarting lagmannsrett oppnevnt bistandsadvokater til de som fysisk var i nærheten under Oslo-skytingen uavhengig av om de ble skadet. Elden Advokatfirma anker avgjørelsene inn til Høyesterett.

Les mer