Aktuelt

Viser

2023


03.11.2023

Utta­lel­se om Øko­krims beslutning

Uttalelse fra advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma:

Les mer

27.10.2023

Tid­li­ge­re stats­sek­re­tær blir part­ner i Elden Advokatfirma

47f24acb 3c76 4e6b b176 28d14d6f7c24 w 1024 h 680

Thor Kleppen Sættem (52) er tatt opp som partner i Elden Advokatfirma etter nylig å ha fått advokatbevilling. Sættem var statssekretær i åtte år i Erna Solbergs regjering, sist i Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer

23.10.2023

Klar sei­er for Olav Thon i eiendomstvist

0ca0243a f2ce 4bf2 8acd 91f4576aaf4a w 1024 h 680

Olav Thon plikter ikke å selge en landbrukseiendom i Enebakk, fastlår tingretten. – Motpartens krav var grunnløst, sier advokat John Christian Elden.

Les mer

14.10.2023

Advo­kat John Chris­ti­an Elden bistår Gjert Inge­brigt­sen i kon­flik­ten med Nor­ges Friidrettsforbund

060e8809 ac24 42fd ac14 7eb64e3e0179 w 1024 h 680

Gjert Ingebrigtsen har engasjert advokat John Christian Elden for å bistå i konflikten med Norges Friidrettsforbund. - Voksne menn skal ikke kunne trasse seg til en utestengelse av andre seriøse utøvere eller trenere, sier advokat John Christian Elden.

Les mer

12.10.2023

Straf­fen for bil­jakt på Helge­land satt kraf­tig ned

Af459165 feef 4b1d a832 71223a270c70 w 1024 h 680

En kvinne som er dømt for en biljakt og andre forhold på Helgeland, har fått nedjustert straffen fra sju til fire måneders fengsel. – Tingretten tok for hardt i, sier forsvarer Jonas Berge i Elden Advokatfirma.

Les mer

05.10.2023

Opp­da­te­ring ved­rø­ren­de Henriksen-saken

Advokatene Geir Jesinsky og Henriette Høiberg i Elden Advokatfirma fratrer som forsvarere for siktet i Jonas Henriksen-saken. – Når vi representerer flere klienter i samme sak har vi et ansvar for å fratre dersom klientene ikke lenger har samsvarende interesser, sier advokat Geir Jesinsky i Elden Advokatfirma.

Les mer

13.09.2023

Eirik Jen­sen gitt for­len­get soningsavbrudd

A95c0146 c736 460b ace1 f23488c0ab98 w 1024 h 680

Eirik Jensen er innvilget soningsavbrudd frem til søknaden hans er ferdig behandlet av Kriminalomsorgen.

Les mer

25.08.2023

Poli­ti­et glem­te å løs­late inn­satt – får eks­tra varetektsfradrag

F632a813 e28a 43a1 ad0c b8a153f411a6 w 1024 h 680

En innsatt får ytterligere tre måneder i varetektsfradrag etter at politiet glemte å løslate ham fra en behandlingsinstitusjon i 2020. – En viktig avgjørelse, sier advokatfullmektig Jonas Berge i Elden Advokatfirma.

Les mer