Aktuelt

Viser

2024


14.05.2024

Sta­ten tar ansvar for opp­reis­ning etter brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne i fengsel

31153150 118b 4906 b383 0413cb6c3bc1 w 1024 h 680

Staten har erkjent sitt ansvar for å gi oppreisning til tidligere innsatte som har opplevd brudd på menneskerettighetene. Høyesteretts storkammer fastslo i mars at behandlingen de var utsatt for brøt med forbudet mot nedverdigende behandling i menneskerettskonvensjonen og i Grunnloven.

Les mer

03.05.2024

Hei­di Tende­nes ny part­ner i Stav­an­ger hos Elden Advokatfirma

Advokat Heidi Tendenes er tatt opp som partner i Elden Advokatfirma, og blir en del av Stavanger-kontoret.

Les mer

03.05.2024

Kom­men­ta­rer fra Arfan Bhat­tis forsvarere

C6a5b2d7 5b9c 4745 9441 73c1fabef1e6 w 1024 h 680

Arfan Bhattis advokater, John Christian Elden, Farid Bouras og Inger Zadig i Elden Advokatfirma, ble fort kort tid siden informert om at deres klient er i ferd med å bli utlevert fra Pakistan til Norge. Bhatti, som har motsatt seg utlevering, vil ankomme Norge i dag og det forventes at han vil bli varetektsfengslet på bakgrunn av siktelsen mot ham her hjemme.

Les mer

23.04.2024

Kom­men­ta­rer fra for­sva­rer­ne i Kongsberg-saken

4bc6d624 e93b 4e51 8026 c8010511446d w 1024 h 680

Den 33-år gamle politimannen i "Kongsberg-saken" er domfelt i Borgarting lagmannsrett. - Min klient svært skuffet over dommen, klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

Les mer

11.04.2024

Straffe­for­føl­ger draps­trus­ler og opp­ford­ring til gatejustis

550effa3 44e6 4f1d b6f3 c9600f537fde w 1024 h 680

Elden Advokatfirma har i dag anmeldt en rekke drapstrusler og oppfordringer til gatejustis på vegne av sine klienter som ble frifunnet av Gulating lagmannsrett i forrige uke. – Det er verdt å minne ungdommer om at deling av slike poster i sosiale medier kan være straffart og erstatningsbetingende, sier advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Les mer

10.04.2024

«Intet straff­bart for­hold» — Øko­krim hen­leg­ger etter­forsk­nin­gen av Anet­te Trettebergstuen

Afbceb09 ce33 4f40 b538 fc49d6cc8403 w 1024 h 680

Økokrim har i dag orientert Anette Trettebergstuen om at etterforskningen mot henne henlegges som «intet straffbart forhold». – Saken kunne ikke fått noe annet utfall, men Økokrim burde innsett dette på et langt tidligere tidspunkt, sier advokat John Christian Elden.

Les mer

04.04.2024

Yaku­nin fri­kjent // Invi­ta­sjon til digi­talt pressetreff

80c15c48 5bb1 4b2a bd1d 59ae3b5f6c09 w 1024 h 680

[Norwegian] FRIKJENT: Ikke straffbart for Yakunin å fly droner på Svalbard Frifinnelsen av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin er endelig etter at Hålogaland lagmannsrett avviste påtalemyndighetens anke. [English] INNOCENT: No criminal offence for Yakunin to fly drones in Svalbard. The acquittal of the British-Russian businessman Andrey Yakunin is final after the Hålogaland Court of Appeal refused the prosecution's appeal.

Les mer

06.03.2024

Brei­li anker dom fra tingretten

E95469c4 ba17 4749 818f 6caef8cbcb25 w 1024 h 680

Rune Breili anker dommen fra Vestfold tingrett. Breili mener tingrettsdommen på flere sentrale punkter gir uttrykk for en rettsoppfatning som han som arkitekt ikke kan leve med. Han er også uenig i mange av de bevisvurderingene retten har foretatt.

Les mer