Aktuelt

Viser

2024


20.06.2024

Opp­da­te­ring fra bistands­ad­vo­ka­ten i Oslo S‑saken”

E14c8dfb 8b0b 48a5 98c6 283a952116df w 1024 h 680

Advokat Anette Skjerven Arnkværn i Elden Advokatfirma er bistandsadvokat for 16-åringen som ble drept på Oslo S fredag, og hans etterlatte.

Les mer

05.06.2024

19-åring fri­fun­net for vold­tekt av Bor­gar­ting lagmannsrett

86e72dcc 56f1 4a27 9454 79bd2ffe3104 w 1024 h 680

En 19-år gammel gutt som sto tiltalt for å ha voldtatt en jevnaldrende jente som hevdet å ha vært ute å av stand til å motsette seg er enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett. - Frifinnelsen sender et klart signal om at rettssystemet vårt fungerer som det skal, ved å beskytte uskyldige og sikre at ingen blir urettmessig dømt, sier advokat Morten Andreassen i Elden Advokatfirma som forsvarte 19-åringen.

Les mer

14.05.2024

Sta­ten tar ansvar for opp­reis­ning etter brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne i fengsel

31153150 118b 4906 b383 0413cb6c3bc1 w 1024 h 680

Staten har erkjent sitt ansvar for å gi oppreisning til tidligere innsatte som har opplevd brudd på menneskerettighetene. Høyesteretts storkammer fastslo i mars at behandlingen de var utsatt for brøt med forbudet mot nedverdigende behandling i menneskerettskonvensjonen og i Grunnloven.

Les mer

03.05.2024

Hei­di Tende­nes ny part­ner i Stav­an­ger hos Elden Advokatfirma

Advokat Heidi Tendenes er tatt opp som partner i Elden Advokatfirma, og blir en del av Stavanger-kontoret.

Les mer

03.05.2024

Kom­men­ta­rer fra Arfan Bhat­tis forsvarere

C6a5b2d7 5b9c 4745 9441 73c1fabef1e6 w 1024 h 680

Arfan Bhattis advokater, John Christian Elden, Farid Bouras og Inger Zadig i Elden Advokatfirma, ble fort kort tid siden informert om at deres klient er i ferd med å bli utlevert fra Pakistan til Norge. Bhatti, som har motsatt seg utlevering, vil ankomme Norge i dag og det forventes at han vil bli varetektsfengslet på bakgrunn av siktelsen mot ham her hjemme.

Les mer

23.04.2024

Kom­men­ta­rer fra for­sva­rer­ne i Kongsberg-saken

4bc6d624 e93b 4e51 8026 c8010511446d w 1024 h 680

Den 33-år gamle politimannen i "Kongsberg-saken" er domfelt i Borgarting lagmannsrett. - Min klient svært skuffet over dommen, klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

Les mer

11.04.2024

Straffe­for­føl­ger draps­trus­ler og opp­ford­ring til gatejustis

550effa3 44e6 4f1d b6f3 c9600f537fde w 1024 h 680

Elden Advokatfirma har i dag anmeldt en rekke drapstrusler og oppfordringer til gatejustis på vegne av sine klienter som ble frifunnet av Gulating lagmannsrett i forrige uke. – Det er verdt å minne ungdommer om at deling av slike poster i sosiale medier kan være straffart og erstatningsbetingende, sier advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Les mer

10.04.2024

«Intet straff­bart for­hold» — Øko­krim hen­leg­ger etter­forsk­nin­gen av Anet­te Trettebergstuen

Afbceb09 ce33 4f40 b538 fc49d6cc8403 w 1024 h 680

Økokrim har i dag orientert Anette Trettebergstuen om at etterforskningen mot henne henlegges som «intet straffbart forhold». – Saken kunne ikke fått noe annet utfall, men Økokrim burde innsett dette på et langt tidligere tidspunkt, sier advokat John Christian Elden.

Les mer