Aktuelt

Viser

2023


19.09.2023

Utta­lel­se fra Sind­re Finnes

Finnes har mottatt svært mange henvendelser fra media om denne saken. I den følgende redegjørelsen fra Sindre Finnes vil han forsøke å svare på disse. Finnes bistås nå av advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma.

Les mer

04.09.2023

Elden Advo­kat­fir­ma hen­ter 3 nye part­ne­re og 2 advokater

7b1a1b32 618c 4665 9c30 0c0f1a7353ed w 1024 h 680

Elden Advokatfirma styrker laget i Oslo og Stavanger innen strafferett og tvisteløsning med 3 nye partnere og 2 nye advokater. – Vi fortsetter å styrke oss innen våre to av våre kjerneområder, strafferett og tvisteløsning for SMB-markedet, forteller Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Les mer

24.08.2023

Tid­li­ge­re inn­sat­te får erstat­ning etter nakenvisitering

749f639d c99c 43bd 80b6 7a2c0938d4d5 w 1024 h 680

Borgarting lagmannsrett har gitt 3 tidligere innsatte medhold i at praksisen med nakenvisitasjon i Bergen fengsel har vært i strid med menneskerettighetene, og at oppreisningserstatning må tilkjennes for menneskerettighetskrenkelser.

Les mer

30.06.2023

Høy­este­rett opp­he­ver fri­fin­nel­se av Andrey Yaku­nin – saken sen­des til­ba­ke til tingretten

12b7f29a d753 4ccf 9be7 8a2d87933401 w 1024 h 680

Høyesterett har under dissens opphevet frifinnelsen av Andrey Yakunin. Flertallet i Høyesterett kom til at bruk av hobbydroner omfattes av sanksjonsreglene og saken sendes derfor tilbake til tingretten for en fullstendig ny behandling.

Les mer

20.06.2023

Kom­men­ta­rer fra advo­ka­te­ne Maria Hes­s­en-Jacob­sen og Olaf Hal­vor­sen Røn­ning i Elden Advo­kat­fir­ma til rap­por­ten fra Sivil­om­bu­det om sonings­for­hol­de­ne ved Bred­tveit fengsel

287b7fe3 9cb8 4e94 9820 a5dd56246398 w 1024 h 680

Rapporten fra Sivilombudet viser omfattende og systematiske mangler ved system og rutiner under straffegjennomføring. Rapporten bekrefter de erfaringer vi har som advokater for innsatte på Bredtveit og lenge har ropt varsku om.

Les mer

16.05.2023

Motor­syk­kel­en­tu­si­as­ter for­bys ikke

396cf834 af54 48e8 bfbe 95f67723e569 w 1024 h 680

Oslo tingrett har avslått statsadvokatenes begjæring om å forby MC klubben Satudarah i Norge.

Les mer

25.04.2023

To år langt mare­ritt end­te i full fri­fin­nel­se for mann til­talt for forsikringsbedrageri

Ced22321 90ff 4949 8f6d a40f4ef8d80f w 1024 h 680

En mann i 30-årene var tiltalt for forsikringsbedrageri overfor Gjensidige forsikring. Lagmannsretten har nå frifunnet han på alle punkter. – Min klient har vært gjennom et to år langt mareritt på grunn av en overivrig utreder i et forsikringsselskap og påtalemyndighetens manglende kritiske vurdering av forsikringsselskapets anmeldelse, sier advokat Maren Larsen Borgan i Elden Advokatfirma.

Les mer

30.03.2023

Elden Advo­kat­fir­ma og Røver­Ra­dion skal lære feng­sels­inn­sat­te mer om deres rettigheter

60528d64 1ba4 410c 9ec8 fc4c9169f5d4 w 1024 h 680

Innsatte i norske fengsler skal fremover få mer informasjon om sine rettigheter, takket være et samarbeid mellom Elden Advokatfirma og RøverRadion. – Viktig for rettssikkerheten til en sårbar gruppe, sier advokat John Christian Elden.

Les mer