Aktuelt

Viser

2023


28.02.2023

Fjer­nin­gen av Fosen-akti­vis­ter skjer på tvil­somt eller mang­len­de grunnlag

79677a92 c868 4aa4 b81f 02e3cebf3e2a w 1024 h 680

Fosen-aktivister har blitt fjernet tilsynelatende uten at politiet har vurdert nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepene, sier Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Les mer

17.02.2023

Høy­este­rett: Ikke tap av fører­rett for pro­mille­kjø­ring med elsparkesykkel

04525c94 a069 4416 9f34 85e34409cbe1 w 1024 h 680

Høyesterett har i en dom fastslått at promillekjøring med elsparkesykkel ikke gir grunnlag for tap av førerkort for bil, og at bøtenivået skal være betydelig lavere enn for promillekjøring med bil. – Høyesterett har fullt ut hørt vår argumentasjon; promillekjøring med elsparkesykkel kan ikke sammenlignes med promillekjøring med bil, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Les mer

02.02.2023

Lag­manns­ret­ten fri­fin­ner Andrey Yaku­nin – mener Regje­rin­gen har gått utover sine fullmakter

353254a4 d040 43bb 9ea2 196f020885ee w 1024 h 680

Hålogoaland lagmannsrett har opprettholdt frifinnelsen av Andrey Yakunin. – Lagmannsretten fastslår at sanksjonsforskriften ikke er ment å ramme turisters bruk av hobbydroner på norsk jord, sier Yakunins forsvarer advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

Les mer

20.01.2023

Høy­este­rett avgjør straf­fen for pro­mille­kjø­ring med elsparkesykkel

Ac378055 1a49 40ea bd9a 68f3697ac28a w 1024 h 680

Denne uken behandlet Høyesterett den første saken om promillekjøring med elektrisk sparkesykkel. I fjor ble elektriske sparkesykler definert som «motorvogn» og derved omfattet av de vanlige reglene for promillekjøring.

Les mer

2022


30.12.2022

Om reflek­sjo­ner i romjulen

11df11ed 7d4a 430b 9ba3 faa9ef060f86 w 1024 h 680

Det er alltid hyggelig med avisinnlegg der man karakteriseres som «stjerneadvokat», slik Bjørn Olav Jahr gjorde 30.12.2022. Når det i tillegg kommer fra en som burde ha vunnet både Rettssikkerhetsprisen og SKUP-prisen for sitt arbeide med justismord, varmer det ekstra, og gir rom for refleksjoner. Det er imidlertid refleksjoner som for lengst er foretatt, og endog sjekket ut og besvart.

Les mer

07.12.2022

Andrey Yaku­nin fri­fun­net // Andrey Yaku­nin found not guilty

64c0f5f7 70eb 47e7 a6a2 fbf78128c463 w 1024 h 680

Andrey Yakunin er frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett. Nord-Troms og Senja tingrett kom i sin dom fram til at Andrey Yakunin ikke har begått noen straffbar handling. Tingretten begrunner dette med at det å fly en hobbydrone ikke omfattes av sanksjonsregelverket.

Les mer

03.11.2022

Naken­vi­si­ta­sjon er brudd på menneskerettigheter

1c643b8c fd63 4ba2 a573 7f305f0149d6 w 1024 h 680

Tre tidligere innsatte som ble utsatt for mange hundre nakenvisitasjoner i fengsel har vunnet fram med sitt søksmål mot Staten etter at Oslo tingrett har fastslått at det var et brudd på deres menneskerettigheter.

Les mer

02.11.2022

FAQ for media in the case of Andrey Yakunin

867b111a 1772 42d7 ad55 602904d3a086 w 1024 h 680

24.10.2022

Utta­lel­se om Andrey Yaku­nins anke / State­ment on the appe­al of Andrey Yakunin

7b0027e2 02ad 4454 bfdf 7967a8b13fb8 w 1024 h 680

Den britiske statsborgeren Andrey Yakunin, som er varetektsfengslet for droneflyging på Svalbard, har anket fengslingskjennelsen til Hålogaland lagmannsrett. I anken fremholdes det at sanksjonsreglene ikke gjelder britiske statsborgere og at de uansett ikke gjelder på Svalbard, da de strider mot Svalbardtraktaten.

Les mer