Aktuelt

Viser

2024


14.02.2024

Andrey Yaku­nin fri­fun­net for drone­flyg­ning – igjen

6b5ba50d ce12 41d7 ad6b 639ab3495ef7 w 1024 h 680

Nord-Troms og Senja tingrett har – nok en gang – frifunnet Andrey Yakunin for å ha fløyet drone på Svalbard. – Retten har kommet til at Andrey Yakunin ikke kunne vite at det skulle være ulovlig for ham å fly droner på Svalbard, og derfor frifinnes han igjen, sier advokat John Christian Elden.

Les mer

29.01.2024

Dom fra Eid­si­va­ting lag­manns­rett om bud­giv­ning ved boligkjøp

33c34221 8785 4193 b942 4f60bffe7b3a w 1024 h 680

En boligkjøper ble saksøkt etter å ha forsøkt å trekke sitt bud på eiendommen, og nekte å overta eiendommen da boligselger aksepterte budet. Boligkjøper ble i lagmannsretten dømt til å dekke boligselgers tap og advokatutgifter med mer enn en halv million kroner.

Les mer

23.01.2024

Nok en Elden-part­ner med møte­rett for Høyesterett

Ea1d297c 0f28 40f1 8126 046c934b42e7 w 1024 h 680

Advokat og partner i Elden Advokatfirma, Maria Hessen Jacobsen har fått møterett for Høyestrett. Hun er den niende advokaten i Elden Advokatfirma som får møterett for Høyesterett.

Les mer

19.01.2024

Samis­ke ung­dom­mer til­talt for å pro­te­ste­re mot menneskerettighetsbrudd

1cebdd23 e925 4332 bdf9 8ec79cb42aef w 1024 h 680

Statsadvokaten i Oslo har valgt å tiltale flere samiske ungdommer for å ha protestert mot statens menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken. Til sammen er 20 samiske ungdommer og støttespillere fra Natur og Ungdom tiltalt. I mars møter de alle i Oslo tingrett.

Les mer

15.01.2024

Utle­ve­ring av Bhat­ti fra Pakistan

F9274d8f 867d 435e 8fa3 590d98645872 w 1024 h 680

En domstol i Pakistan har i dag besluttet at Arfan Bhatti kan utleveres til Norge. Bhatti anker kjennelsen inn for den pakistanske ankedomstolen. Bhatti løslates ikke fra varetekt i påvente av ankebehandlingen.

Les mer

2023


05.12.2023

Vi søker fle­re erfar­ne advokater

09.11.2023

Mang­len­de opp­føl­ging av barns aller­gi er uakt­somt drap

1bdd3570 39c8 41b4 aa4a 38832407c373 w 1024 h 680

Kongsvinger kommune er ilagt en foretaksstraff på halvannen million kroner for uaktsomt drap på en 11 år gammel gutt etter at han døde som følge av en allergisk reaksjon fordi skolens ansatte ikke tok hendelsen på alvor. - Gutten døde som en direkte årsak av systemsvikt og menneskelig svikt i Kongsvinger kommune, og det straffes de nå for, sier bistandsadvokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma.

Les mer

03.11.2023

Utta­lel­se om Øko­krims beslutning

Uttalelse fra advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma:

Les mer

27.10.2023

Tid­li­ge­re stats­sek­re­tær blir part­ner i Elden Advokatfirma

47f24acb 3c76 4e6b b176 28d14d6f7c24 w 1024 h 680

Thor Kleppen Sættem (52) er tatt opp som partner i Elden Advokatfirma etter nylig å ha fått advokatbevilling. Sættem var statssekretær i åtte år i Erna Solbergs regjering, sist i Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer