Fagfelt

Kon­trakt, fast eien­dom og entreprise

Elden Advokatfirma har et sterkt fagmiljø innenfor kontrakt, fast eiendom og entreprise. Vi bistår våre klienter i alle stadier av prosessen.

Vi bistår våre klienter med kontrakter i forhandlingsfasen og ved valg, utforming og gjennomføringen av kontrakten. Vi bistår også med tvisteløsning og prosessoppdrag ved en eventuell tvist.

Problemstillingene er av ulik art og ofte komplekse. Vi er klare til å bistå klienter med enhver problemstilling som saken reiser.

Mer om kontrakt, fast eiendom og entreprise

Kontrakter

Les mer

Erstatning ved kontraktsbrudd

Les mer

Fast eiendom

Les mer

Entreprise

Les mer

Fagpersoner

Viser