Fagfelt

Gene­rell strafferett

Strafferett er kjernevirksomheten til Elden Advokatfirma.

Vi er landets største advokatfirma innen strafferett og et av Norges største juridiske fagmiljøer innen straff og straffeprosess. Flere av våre advokater er engasjert som faste forsvarere og bistandsadvokater for tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. Åtte advokater har i tillegg møterett for Høyesterett. Vi har også advokater som er engasjert med verv i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

Engasjementet for strafferett og straffeprosess startet med John Christian Elden da han ble advokatfullmektig hos sin far. De siste 30 årene har advokater fra Elden vært involvert i prosessen med de aller fleste store straffesakene i Norge. Vi har hele veien kjempet for rettssikkerhet og for å forhindre justismord, samt sørget for at påtalemyndigheten eller domstolen ikke krenker menneskerettighetene til våre klienter.

Vår faglige spisskompetanse, lange prosedyreerfaring og solide fagmiljø gjør oss i stand til å bistå deg i enhver straffesak uavhengig om du er mistenkt, fornærmet eller etterlatt.

Mer om generell strafferett

Forsvarer

Les mer

Bistandsadvokat

Les mer

Fagpersoner

Viser