Aktuelt

Kommentarer fra forsvarerne i Kongsberg-saken

4bc6d624 e93b 4e51 8026 c8010511446d w 1024 h 680

Publisert: 23.04.2024

Den 33-år gamle politimannen i "Kongsberg-saken" er domfelt i Borgarting lagmannsrett. - Min klient svært skuffet over dommen, klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

Borgarting lagmannsrett har, under dissens, domfelt politimannen til 120 dager i fengsel for for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsom tjenestefeil.

- Min klient er svært skuffet over dommen etter at han ble frifunnet i tingretten, og vi vil anke denne dommen til Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma. 

Politimannens forsvarere, advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma, vil nå bruke tid til å gå igjennom den omfattende dommen sammen med sin klient. 

Politimannen er svært skuffet og oppgitt over dommen fra Borgarting lagmanssrett, og frykter hva dette kan bety for tjenestepersoner i politiet sin mulighet for å forhindre skade på seg selv eller andre i tjenesten. 

- Hvis denne dommen blir stående vil den sette en skummel presedens for fremtidige saker som involverer politiets bruk av makt som jeg mener samfunnet ikke er tjent med, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

Priv. til red.:

Advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma er tilgjengelig for pressen på kontoret i St. Olavsgate 25 i Oslo.