Elden Advokatfirma har et av landets største fagmiljøer innen arbeidsrett. Vi har særlig kompetanse innen strategisk rådgivning, forhandlinger og prosedyre. 

Vår faggruppe for arbeidsrett består av erfarne arbeidsrettsadvokater som kan vise til meget gode resultater i et stort antall saker. Sammen tilbyr vi solid advokatbistand innen de fleste arbeidsrettslige problemstillinger. I spesielt komplekse eller omfattende saker setter vi sammen et team tilpasset hver enkelt sak og klient.  

Arbeidsretten er kompleks og i stadig utvikling, og det er et rettsområde som berører alle virksomheter og de fleste mennesker. Spesialistkompetanse er en viktig forutsetning for å ivareta den enkelte arbeidstakers rettigheter eller virksomhetens behov for effektiv virksomhetsstyring og måloppnåelse.  

Ta gjerne kontakt med fagansvarlig for arbeidsrett for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår bedrifter, arbeidstakere og fagforeninger over hele landet. Under kan du lese om typiske problemstillinger vi bistår med.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser