Hjem

Privacy policy

Elden Advokatfirma AS (Elden) samler inn personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, inkludert når du kontakt med oss via nettsidene. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag i denne anledning.

Formålet med personvernerklæringen å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de krav som følger av personopplysningsloven med tilhørende personvernforordning (GDPR).

Behandlingsansvarlig

Elden ved styret er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Det daglige behandlingsansvaret knyttet til vår advokatvirksomhet er delegert til Managing partner (MP), for tiden advokat Anders Brosveet.

Kontaktinformasjon

Selskapets personvernombud kan kontaktes på pvo@elden.no

Selskapets webmaster kan kontaktes på webmaster@elden.no

Behandlingsformål

Formålet med den behandling vi foretar av opplysninger om deg når du besøker siden er å gjøre den informasjon som vi har tilgjengelig for deg, og tilby en måte å gjøre deg kjent med oss. I tillegg legge forholdene til rette for at du enkelt skal komme i kontakt med oss.

Markedsføring, presentasjon av Elden på nettsiden

Våre nettsider logger din aktivitet når du er inne på våre sider. Slike logger analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller uønskede handlinger rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er din ip-adresse og hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), hvor vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Rettslig grunnlag ved bruk av kontaktskjema på våre nettsider og ved ditt besøk på våre nettsider
Benytter du deg av vårt kontaktskjema på våre nettsider behandler vi opplysningene om deg som du selv frivillig sender til oss. Det rettslige grunnlaget er samtykke som omtalt i personopplysningsforordningen artikkel 6 nr. 1 (a). Informasjonen sendes til oss med en gang fra vår underleverandør, og slettes hos underleverandør senest etter 7 dager.

Andre opplysninger som kommer av ditt besøk på våre nettsider, vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f). Vi har en berettiget interesse av å lagre opplysningene for å være i stand til å dokumentere din henvendelse til oss og eventuelt den hjelp og bistand din henvendelse foranlediger.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler, som blir lagret på enheten du besøker siden med. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker. En informasjonskapsel kan kun leses og endres av din nettleser og nettstedet som har sendt den til deg.

Vi bruker en informasjonskapsel(cookie) på våre nettsider. Det er CRAFT_CSRF_TOKEN. Denne har vi for å sjekke at det er en bruker som er inne på siden som sender et skjema, slik at skjema ikke kan bli misbrukt til å sende spam eller foreta andre uønskede handlinger. Denne cookien lagrer ingen data på server om person, og vi har vurdert det som nødvendig for å hindre CSRF angrep. (Cross Site Request Forgery). Mer om denne kan leses på https://en.wikipedia.org/wiki/...

Innsyn, retting og klage

All behandling som vi gjør som har rettslig grunnlag i personopplysningsloven har den det gjelder innsyn i og kan kreve retting eller sletting om det skulle vise seg at vi har feilaktige opplysninger. Om noen mener at vi har behandlet opplysninger om dem galt kan henvendelsen rettes til ansvarlig advokat, personvernombud eller til Manageing Partner. Klage kan også rettes til Datatilsynet.

Sletting av opplysninger innhentet via nettsidene

Vi sletter opplysninger så snart vi ikke lenger har bruk for dem. Opplysninger som videreføres inn i et advokatoppdrag eller til andre tjenester vi leverer kan vi behandle over lenger tid etter avtale med den det gjelder eller annet rettslig grunnlag.

Sikkerhetstiltak

Elden har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn via våre nettsider sikres og behandles på en trygg måte.

Underleverandører

For å drifte vår nettside benytter vi oss av følgende underleverandører og tjenester:

Drift av hjemmeside:

Solvr AS drifter våre nettsider, som har selskapet Elastic Email [KE3] som leverandør av formidlingstjenesten som benyttes for å få opplysninger fra kontaktskjemaet til oss. Selve nettsiden kjører på en Microsoft tjeneste Azure Cluod Sevices.

Vi overfører ikke opplysninger utenfor EØS-området

Elden overfører ikke opplysninger samlet inn og behandlet via våre nettsider utenfor EØS-området. Tjenesten driftes av vår underleverandør Solvr, og kjører på Microsoft tjenesten Azure Cloud Sevices med servere i EØS-området. [KE4] [KE5]

Klageinstans

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Endringer i personvernerklæringen for våre nettsider

Vi kommer til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, særlig når det er nødvendig for hele tiden å være i tråd med personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre nettsider.