Dersom du er påført en yrkesskade, kan ditt tap kompenseres både gjennom ytelser fra det offentlige og gjennom yrkesskadeforsikringen til din arbeidsgiver. Er du ansatt i stat eller kommune, kan skaden også være dekket av ytelser fastsatt i tariffavtale. Det er i alle saker viktig at skaden meldes til både Nav og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig. Vi bistår med utredning av ansvarsspørsmål, beregning av tap og fremsettelse av krav, forhandlinger med yrkesskadeforsikringsselskapet og eventuell domstolsbehandling.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Fagpersoner

Viser