Kjernen i en sluttpakke vil normalt være et sluttvederlag i form av en pengeutbetaling, men kan også innebære avtale om andre ytelser som eksempelvis fortsettelse av frynsegoder, jobbsøkerkurs eller annet. En sluttavtale kan være omfattende og inneholder normalt bestemmelser knyttet til opphørstidspunkt, oppmøte- og arbeidsplikt, utbetaling av bonus og utestående feriepenger, konkurransebegrensninger m.m. Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med å fremforhandle og utforme sluttavtaler.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser