Arbeidsrett

Virk­som­hets­over­dra­gel­se

I korte trekk innebærer en virksomhetsoverdragelse at hele eller deler av en virksomhet overføres til en ny arbeidsgiver. De rettigheter og plikter som gjaldt mellom arbeidstaker og den opprinnelige arbeidsgiver, videreføres til ny arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven er ment å sikre at disse betingelsene ikke endres som følge av overdragelsen. Det kan være utfordrende siden ny eier ofte vil ha behov for å foreta en del endringer i bedriften. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere for avklaring av arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, herunder spørsmål og tvist om styringsrett og endringsoppsigelser.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser