Arbeidsrett

Kon­kur­ranse­klau­su­ler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidstaker har begrensete muligheter til å tiltre arbeid hos en konkurrerende virksomhet i tiden etter arbeidet er fratrådt. 

Våre arbeidsrettsadvokater bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med utforming og tolkning av konkurranseklausuler.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser