Arbeidsrett

Omor­ga­ni­se­ring, ned­be­man­ning og permittering

De fleste bedrifter vil fra tid til annen ha behov for ulike grader av omorganisering og nedbemanning. I nedbemanningsprosesser stiller domstolen strenge krav til bedriftens prosess. Den må fremstå som forsvarlig og bør være best mulig dokumentert. Våre arbeidsrettsadvokater yter bistand både til arbeidsgivere og arbeidstakere i nedbemanningsprosesser. 

En permittering skal i likhet med en oppsigelse være saklig begrunnet. Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i permitteringsprosesser, herunder med vurderinger av om det foreligger lovlig grunnlag for permittering.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser