Arbeidsmiljølovens regler om varsling skal sikre at arbeidstaker skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, uten risiko for gjengjeldelse. Det stilles krav til saksbehandlingsprosessen, og alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Vi bistår blant annet med gjennomgang av varslingsrutiner og bistand til begge parter i varslingssaker, herunder i forbindelse med spørsmål om gjengjeldelse. Vi tar også oppdrag som eksternt varslingsorgan.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser