Enhver oppsigelse må etter arbeidsmiljøloven bygge på et saklig grunnlag. Grunnlaget kan gjelde forhold på både arbeidsgivers og arbeidstakers side. Vurderingene av om en oppsigelse bygger på saklig grunnlag, er ofte svært sammensatt, og spørsmål om alvorlighet, skyldgrad og partenes behov må vektes opp mot hverandre. En oppsigelsessak vil ha alvorlige konsekvenser for partene. Advokatbistand vil ofte være nødvendig for å løse saken i minnelighet eller for å få en endelig avklaring i domstolene.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser