Arbeidsrett

Kol­lek­tiv arbeids­rett og tariffavtale

Tariffavtalene har stor betydning for norsk arbeidsliv. I tariffavtalene reguleres blant annet lønnsspørsmål, arbeidstid, forhandlingsrett, arbeidskamp og lignende. Tariffavtalene inngås enten mellom to fagorganisasjoner eller mellom en fagorganisasjon og en eller flere arbeidsgivere.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser