Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse, men det finnes unntak som tillater midlertidig ansettelse.  

En arbeidsavtale skal inngås skriftlig. Arbeidsgiver skal utforme et forslag til avtale som arbeidstaker skal få vurdere før signering. Arbeidstaker har i prosessen rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller advokat. Vi kan bistå deg i denne prosessen.

Mer om arbeidsrett

Arbeidsmiljø, virksomhetsstyring og HMS

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser