Arbeidsrett

Arbeids­mil­jø, virk­som­hets­sty­ring og HMS

Arbeidsgiver styrer sin virksomhet innenfor styringsretten. Så lenge arbeidsgiver ikke bryter med de ansattes arbeidsavtaler, står virksomheten relativt fritt til å utøve sin styringsrett. Våre arbeidsrettsadvokater bistår bedrifter med avklaringer om styringsretten.    

Et velfungerende arbeidsmiljø er nødvendig både for bedriften selv og de ansatte. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som forplikter arbeidsgiver til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Vi kan bistå med rådgivning om hvilke lovmessige krav som stilles både til det sikkerhetsmessige og sosiale miljøet, samt vurderinger av ansvar ved eventuelle brudd på disse bestemmelsene.

Mer om arbeidsrett

Ansettelse og arbeidsavtaler

Les mer

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtale

Les mer

Konkurranseklausuler

Les mer

Lønn, arbeidstid og ferie

Les mer

Omorganisering, nedbemanning og permittering

Les mer

Oppsigelse og avskjed

Les mer

Sluttpakke

Les mer

Varsling

Les mer

Virksomhetsoverdragelse

Les mer

Yrkesskade

Les mer

Fagpersoner

Viser