Aktuelt

Utlevering av Bhatti fra Pakistan

F9274d8f 867d 435e 8fa3 590d98645872 w 1024 h 680

Publisert: 15.01.2024

En domstol i Pakistan har i dag besluttet at Arfan Bhatti kan utleveres til Norge. Bhatti anker kjennelsen inn for den pakistanske ankedomstolen. Bhatti løslates ikke fra varetekt i påvente av ankebehandlingen.

- Påtalemyndigheten i Pakistan har endret anklagene mot Arfan Bhatti til å omfatte terrorisme, og retten har gitt de medhold i utleveringsbegjæringen fra Norge, sier Arfan Bhattis advokat i Pakistan, Zia Ur Rahman.

Bhatti har anket kjennelsen inn for den pakistanske ankedomstolen, som forventes å behandle anken før sommeren. Dersom spørsmålet blir anket inn for pakistansk høyesterett vil en endelig avgjørelse i spørsmålet om utlevering til Norge først kunne foreligge om et drøyt år. Retten vil holde Bhatti varetektsfengslet i Pakistan inntil utleveringsbegjæringen er endelig avgjort i det pakistanske rettsvesenet.

- Bhatti motsetter seg utlevering til Norge, og hevder han ikke har noen rolle i saken som gir grunnlag for en utlevering, opplyser hans norske advokater, John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma.

Bhatti er fortsatt villig til å forklare seg for norsk politi, og advokat Farid Bouras i Elden Advokatfirma vil i nærmeste framtid reise til Pakistan for å bistå Bhatti i et eventuelt avhør med norsk politi.