Aktuelt

Andrey Yakunin frifunnet for droneflygning – igjen

6b5ba50d ce12 41d7 ad6b 639ab3495ef7 w 1024 h 680

Publisert: 14.02.2024

Nord-Troms og Senja tingrett har – nok en gang – frifunnet Andrey Yakunin for å ha fløyet drone på Svalbard. – Retten har kommet til at Andrey Yakunin ikke kunne vite at det skulle være ulovlig for ham å fly droner på Svalbard, og derfor frifinnes han igjen, sier advokat John Christian Elden.

- Retten har kommet til at det foreligger unnskyldelig rettsuvitenhet, og at Yakunin derfor må frifinnes, opplyser hans advokater John Christian Elden og Bernt Heiberg.

Tingretten mener at bruk av droner er omfattet av sanksjonsforskriften § 19, også på Svalbard, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å legge restriksjoner på bruken av droner grunnet nasjonalitet. Retten mener også at de europeiske menneskerettighetene ikke er til hinder for droneforbudet.  

- Vi tar rettens vurderinger til etterretning, selv om vi ikke er enig i alle slutningene. Det viktigste for Yakunin er å bli trodd på at han ikke har gjort noe galt under sin ferietur på Svalbard for snart 2 år siden, sier advokat John Christian Elden.

Andrey Yakunin har hevdet sin uskyld fra første stund, og at han gjorde alt han kunne for å forsikre seg om at droneaktivitetene hans under oppholdet på Svalbard var lovlig, noe også tingretten legger til grunn i sin frifinnelse av Yakunin.

- Yakunin håper nå den norske påtalemyndigheten kjenner sin besøkelsestid, og ikke anker denne saken videre i rettssystemet, nå som han er frifunnet for tredje gang av en norsk domstol, sier advokat John Christian Elden.