Aktuelt

Eirik Jensen innvilget forlenget soningsavbrudd

1bc4f7c7 c7e4 40cc 87b3 d054a0cc4871 w 1024 h 680

Publisert: 19.01.2024

Kriminalomsorgen har innvilget Eirik Jensen forlenget soningsavbrudd grunnet hans helsetilstand. Saken vil bli vurdert på nytt før 1. juni 2024. Jensen ble løslatt fra fengsel 13. mars i fjor grunnet hans alvorlige helsetilstand. Han har siden det fått omfattende oppfølgning av helsepersonell.

- Det har vært et omfattende arbeid for å få Kriminalomsorgen til å innse den alvorlige helsetilstanden for Eirik Jensen, og at Kriminalomsorgen ikke kan gi en innsatt med slike helseproblemer rettmessig og nødvendig behandling og oppfølging, sier advokatene John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma.

Sakkyndige har foretatt en ny vurdering av Jensens helse. På grunnlag av disse vurderingene har Kriminalomsorgen kommet fram til at Jensen innvilges forlenget soningsavbrudd fram til 1. juni 2024. På det tidspunktet vil det foretas en fornyet vurdering.

Kriminalomsorgen har vurdert mulighetene for alternativer til soningsavbrudd, slik som soning ved et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, sykehus, institusjon eller elektronisk kontroll, men konkludert med at ingen av alternativene vil være tilstrekkelig til å ivareta Eirik Jensen sin helsesituasjon.

Kriminalomsorgen har også vektlagt at Jensen har utvist god adferd under straffegjennomføringen og at avbruddet fra mars 2023 er gjennomført uten kjent svikt.

- I utgangspunktet mener vi, og behandlende helsepersonell, at Jensen er varig soningsudyktig. Når Kriminalomsorgen velger å behandle dette i seks-måneders intervaller bidrar ikke det positivt til Jensens helsetilstand, men vi vil allerede nå gå i gang med arbeidet for at det blir konklusjonen når Kriminalomsorgen skal behandle spørsmålet på nytt før sommeren, sier advokat Farid Bouras i Elden Advokatfirma.

Advokat John Christian Elden mener det er positivt at Kriminalomsorgen innser sine begrensninger for hvordan de kan ivareta innsattes grunnleggende rettigheter til adekvat helsehjelp ved alvorlige helseproblemer.

- Syke innsatte er en stor utfordring for samfunnet og Kriminalomsorgen, og svaret finnes ikke innenfor murene for innsatte som ikke utgjør noen samfunnsfare, sier advokat John Christian Elden.