Stat og kommune kan bli erstatningsansvarlig for sine organers og sine tjenestemenns feil. Det gjelder typisk skader som skyldes konkrete handlinger eller unnlatelse av handlinger utført av offentlig ansatte, eller avgjørelser beheftet med feil eller mangler som er vedtatt som ledd i offentlig myndighetsutøvelse.

Mer om erstatningsrett

Hvilke tapsposter kan det kreves erstatning for?

Les mer

Personskadeerstatning

Les mer

Forsørgertap

Les mer

Profesjonsansvar

Les mer

Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

Les mer

Fagpersoner

Viser