Advokat Cecilie Lyng har solid kompetanse innenfor strafferett og straffeprosess. Hun har betydelig prosedyreerfaring innenfor alle typer straffesaker. Hun bistår på alle trinn i saken, både som forsvarer og bistandsadvokat. Lyng har også bred kompetanse innenfor utlendingsrett og generell forvaltningsrett, foreldretvister og barnevern.

Oslo

Kontakt

21 61 13 83

48 10 51 08

cecilie.lyng@elden.no

Kompetanse

Lyng har jobbet i Elden siden 2017, og er en del av selskapets ledergruppe.

Arbeidserfaring


2019 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2017 - 2019
Advokatfullmektig, Advokatirmaet Elden DA
2016 - 2017
Saksbehandler, Utlendingsnemnda (UNE)
2013 - 2014
Saksbehandler, Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Utdanning


2015
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2008
Bachelor of Arts, Roehampton University, London

Relaterte artikler

Se alle artikler