Advokat Anders Brosveet er managing partner i Elden Advokatfirma og fagansvarlig for økonomisk strafferett.

Brosveet har vært forsvarer i en rekke av de mest omfattende økonomiske straffesakene i Norge siden 1990-tallet. Han har derfor bred erfaring i å håndtere rettssaker med svært omfattende faktum. Brosveet prosederer ofte saker i Høyesterett.

Han jobber også mye med saker innen kontrakts- og selskapsrett, særlig knyttet til tvisteløsning.

Brosveet er medlem av Straffelovrådet og Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, samt strafferettskomiteen i den europeiske advokatorganisasjonen (CCBE).

Arbeidserfaring


2010 - 2017
Fast forsvarer i Høyesterett
2003 -
Møterett for Høyesterett
1998 -
Advokat/Managing partner, Elden Advokatfirma
1996 - 1998
Advokatfullmektig, Advokat John Christian Elden

Utdanning


1996
Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv


2019 -
Medlem av Straffelovrådet
2017 -
Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess
2011 -
Medlem av Criminal Law Committee i Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
2018 - 2021
Medlem av styret i Domstoladministrasjonen
2010 - 2014
Medlem av hovedstyret i Advokatforeningen
2009 - 2012
Medlem av Advokatvirksomhetsutvalget i Advokatforeningen
2006 - 2010
Medlem av Rettshjelp- og salærutvalget i Advokatforeningen

Relaterte artikler

Se alle artikler