Aktuelt

Nordic Securities-dommen ankes

3975e643 dd9b 453f 9c13 a27a71d08bb7 w 1024 h 680

Publisert: 14.09.2022

Etter vår vurdering bygger dommen på feil juss på to plan. For det første bygger dommen på en forbrukervern-tilnærming som ikke hører hjemme i markedet for unoterte aksjer, og som står stikk i strid med hva Oslo tingrett bygget på i Indigo-saken, som nå er rettskraftig.

- Verdipapirloven har et sett med reguleringer som er ment å sikre forbrukervernet, og det er reglene om det børsnoterte markedet, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, som leder forsvarerteamet for Egenæs og Tangenes.

Dommen bygger også på en uholdbar bruk av bedrageribestemmelsen. Bedrageribestemmelsen krever at den som påstås å være bedratt, har vært i «villfarelse» om konkrete faktiske forhold – forhold som man på handelstidspunktet kan fastslå at er enten sanne eller usanne.

- Her griper tingretten grunnleggende feil, ved å bygge på oppfatninger om hvorvidt det var mulig for kjøperne «å forstå hvor høy tapsrisiko som forelå, eller hvor lite sannsynlig en gevinstmulighet var.» Dette er temaer som per definisjon ikke kan danne grunnlag for bedrageri. Det er vurderings-størrelser om fremtid, som i sin natur ikke kan være «sanne» eller «usanne», fortsetter Brosveet.

Brosveet mener også at dommen er beheftet med andre klare juridiske feil.

- Det er allerede på det rene at dommen vil bli anket, sier Brosveet, samtidig som han sier at de må gjennomgå dommen grundigere for å ta stilling til de konkrete ankegrunnene.

Brosveet opplyser at Egenæs og Tangenes selvsagt er skuffet over dommen, selv om retten nærmest har halvert Økokrims påstand om straff på bedrageridelen av tiltalen.

– Som fagfolk reagerer de ikke minst på at retten i motsetning til i Indigo-saken legger opp til en rettstilstand der man i praksis vil kunne kjøpe unoterte aksjer uten å ta den risikoen som nettopp er forutsatt å følge med aksjen – går det dårlig kan man velte risikoen tilbake på selger. En slik rettstilstand står stikk i strid med hele aksjemarkedets natur og rasjonale. Handel med aksjer er handel med risiko. Kjøper man unoterte aksjer overtar man både oppside og nedside – det er hele poenget, forteller advokat Brosveet.

Relaterte artikler

Se alle artikler