Advokat Sara Marie Moreno-Endreson jobber innenfor fagfeltene familierett og strafferett. Hun har særlig kompetanse med saker tilknyttet barneloven og barnevernloven i tillegg til generell strafferett.

Oslo

Kontakt

41197762

sara.moreno-endreson@elden.no

Hun ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2017 og fikk advokatbevilling i 2019.