Advokatfullmektig Kelly Solem-Young arbeider med økonomiske straffesaker, generelle straffesaker og sivile saker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 59

40 62 23 62

kelly.solem-young@elden.no

Hun har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, førstekonsulent i Nærings- og fiskeridepartementet og som advokatfullmektig i Advokatforeningen.


Solem-Young har gode språkkunnskaper innen engelsk. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019.

Utdanning


2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo