Advokat Bernt Heiberg er en av Norges mest profilerte forsvarere både i økonomiske straffesaker og generell strafferett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 41

40 72 08 99

bernt.heiberg@elden.no

Kompetanse

Han har omfattende prosedyreerfaring fra både tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. I tillegg arbeider han med et bredt spekter av sivilrettslige saker som står for domstolen, herunder saker om erstatning og generell tvisteløsning.


Heiberg har de seneste år bistått som forsvarer i flere høyprofilerte straffesaker som Lime-saken, Bertheussen-saken, Boligbygg-saken og dronesaken. Han har arbeidet hos Elden Advokatfirma i seks år. Heiberg er partner i selskapet og sitter i selskapets ledergruppe og styre.


Heiberg er også medlem i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess der han jevnlig utarbeider høringssvar til foreslåtte endringer til straffelovgivningen.

Arbeidserfaring


2017 -
Advokat/partner, Elden Advokatfirma
2013 - 2017
Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kløvfjell

Utdanning


2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005
Historie (grunnfag), Universitetet i Bergen
1999
Ex.phil., Universitetet i Bergen

Verv


2021 -
Møterett for Høyesterett
2021 -
Fagansvarlig for generell strafferett, Elden Advokatfirma
2021 -
Styremedlem, Elden Advokatfirma
2020 -
Medlem i lovutvalget for strafferett og straffeprosess, Advokatforeningen

Relaterte artikler

Se alle artikler