Advokat Bengt Haadem Hoff arbeider hovedsakelig innen fagområdene arbeidsliv og virksomhetsstyring, personskadeerstatning og prosedyre.

Oslo

Kontakt

21 61 13 36

90 84 96 90

b.h.hoff@elden.no

Kompetanse

Hoff er fagansvarlig for fagfeltet arbeidsrett. Han bistår virksomheter, organisasjoner og arbeidstakere med rådgivning og tvisteløsning og har omfattende erfaring med blant annet saker om oppsigelse, avskjed, omstrukturering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelser, styringsrettens grenser og varslingssaker.

Videre har han særlig kompetanse innen erstatningsoppgjør etter yrkesskade og yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskader, samt ansvarssaker som styreansvar og profesjonsansvar.

Haadem Hoff var uteksaminert i 1999 og har hatt sin advokatbevilling siden 2006. Hoff er partner ved hovedkontoret i Oslo

Arbeidserfaring


2021 -
Partner, Elden Advokatfirma
2018 - 2021
Partner, Nestor Advokatfirma
2014 - 2018
Advokat, Advokatforum kontorfellesskap
2012 - 2014
Partner, Elden Advokatfirma
2010 - 2011
Advokat, Elden Advokatfirma
2006 - 2010
Advokat, Advokatfirmaet Unneland
2000 - 2005
Advokatfullmektig/rådgiver, Norsk pasientskadeerstatning
1999 - 2000
Saksbehandler, KLP Forsikring

Utdanning


1999
Cand.jur., Universitetet i Oslo