Andreas Berger er advokatfullmektig ved vårt kontor på Hamar. Berger har særlig interesse for utdanningsrett, barnerett og generell strafferett.

Hamar

Kontakt

40 29 62 09

andreas.berger@elden.no

Berger har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2023, og hadde skriveplass hos Elden mens han skrev masteroppgaven. Avhandlingen handler om aktsomhetsvurderingen i straffesaken mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad, sammenliknet med sakene etter ulykkene med hurtigbåtene MS Seacat og MS Sleipner.

Berger er selv utdannet yrkesoffiser og har tjenestegjort både på fregatt og andre av sjøforsvarets fartøy. Han innehar dekksoffisersertifikat kl. 1 (sjøkaptein) og har særlig kompetanse på sjørettslige problemstillinger knyttet til spørsmål om personlig skyld etter ulykker til sjøs.

Arbeidserfaring


2024 -
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma

Utdanning


2023
Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2020
Bachelor i militære studier - operativ marine, Sjøkrigsskolen
2017
Bachelor i krisehåndtering og beredskap, Høgskolen i Innlander
2016
Enkeltemner internasjonal sikkerhet og kontraterror, Edith Cowan University