Når UNE har fattet et endelig vedtak i saken, kan den ikke lenger påklages. Vedtaket kan imidlertid kjennes ugyldig av retten. Hvis du ønsker å få vedtakets gyldighet behandlet i retten, må det først tas ut en stevning. Deretter avholdes en hovedforhandling der partene avgir forklaring og bevis fremlegges for en dommer. I mange tilfeller vil man starte med å be UNE om å omgjøre vedtaket sitt. Det er det vi kaller en omgjøringsanmodning. Det kan typisk være hvis man har klart å fremskaffe ytterligere dokumentasjon som kan belyse saken bedre enn da UNE fattet vedtaket.

Våre advokater har bred prosedyre erfaring fra både tingretten og lagmannsretten og fått mange gode resultater. En rettsak kan imidlertid koste mye penger og kan være en stor belastning. Vi gir råd og veiledning rundt dette før det eventuelt tas ut en stevning i saken.

Mer om utlendingsrett

Søknadsstadiet

Les mer

Klageprosesser

Les mer

Fagpersoner

Viser