Dersom forvaltningen avslår din søknad, har du mulighet til å påklage vedtaket. Avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) kan påklages til Utlendingsnemnda (UNE). Klagefristen er stort sett på tre uker fra man mottar vedtaket. Det er derfor viktig å raskt ta kontakt med advokat når man får vedtaket. Vi kan bistå med å innhente dokumentasjon fra UDI, samle sammen dokumentasjon du trenger å gi til forvaltningen i klagesaken og klage på vedtaket. Vi blir med deg i nemndsmøter hos UNE og argumenterer for din sak.

I mange klagesaker får man dekket advokatbistanden, men ikke i alle. Vi kan gi ytterligere veiledning i hvorvidt din sak dekkes av fri rettshjelp-ordningen og eventuelt søke om fri rettshjelp på dine vegne.

Mer om utlendingsrett

Søknadsstadiet

Les mer

Rettssak

Les mer

Fagpersoner

Viser