Personvern

Per­son­vern som en inte­grert del av and­re rettsområder

Personvernrettslige problemstillinger dukker ofte opp som en integrert del av andre rettsområder. Arbeidsrett, forskning og barnevern er typiske eksempler. Elden Advokatfirma har bred faglig kompetanse på mange rettsområder. Ved å jobbe sammen på tvers av fagområder er vi i stand til å bistå deg med enhver problemstilling som dukker opp i forbindelse med personvern.

Mer om personvern

Retten til å bli glemt

Les mer

Innsyn, retting og sletting

Les mer

Dokumentasjon, personvernerklæring og annen juridisk dokumentasjon

Les mer

Arbeidsgivers rett til innsyn i e-post med mer

Les mer

Fagpersoner

Viser