Å få innsyn i de opplysninger noen har om oss, er en sentral rettighet i personvernretten. Vi bistår med å fremskaffe opplysninger, og eventuelt retting av uriktige eller ufullstendige opplysninger dersom det viser seg at de er beheftet med feil og mangler.

Mer om personvern

Retten til å bli glemt

Les mer

Dokumentasjon, personvernerklæring og annen juridisk dokumentasjon

Les mer

Arbeidsgivers rett til innsyn i e-post med mer

Les mer

Personvern som en integrert del av andre rettsområder

Les mer

Fagpersoner

Viser