Personvern

Arbeids­gi­vers rett til inn­syn i e‑post med mer

Regelverket fastslår i hvilke tilfeller og etter hvilke kriterier arbeidsgiver kan få innsyn i arbeidstakers e-post og personlige IKT-ressurser. Det er også prosessregler for hvordan det skal gjøres. Overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.

Mer om personvern

Retten til å bli glemt

Les mer

Innsyn, retting og sletting

Les mer

Dokumentasjon, personvernerklæring og annen juridisk dokumentasjon

Les mer

Personvern som en integrert del av andre rettsområder

Les mer

Fagpersoner

Viser