Personvern

Doku­men­ta­sjon, per­son­ver­n­er­klæ­ring og annen juri­disk dokumentasjon

Personvernforordningen stiller krav til utarbeidelse av dokumentasjon. For våre klienter som er behandlingsansvarlige, bistår vi med utarbeidelse av denne dokumentasjonen. Vi bistår også behandlingsansvarlige med å sikre at nødvendige rutiner og dokumentasjon er på plass.

Mer om personvern

Retten til å bli glemt

Les mer

Innsyn, retting og sletting

Les mer

Arbeidsgivers rett til innsyn i e-post med mer

Les mer

Personvern som en integrert del av andre rettsområder

Les mer

Fagpersoner

Viser