Den som mistenkes for å ha begått en straffbar handling, har rett til å la seg bistå av en forsvarer av eget valg på ethvert stadium av straffesaken. Vi bistår alle typer klienter – privatpersoner og selskap – innenfor alle strafferettslige områder.

Det offentlige dekker dine kostnader til forsvarerbistand i de aller fleste tilfeller – med unntak av helt bagatellmessige lovbrudd. Vår erfaring er at politiet ofte ikke gir tilstrekkelig informasjon om retten til gratis forsvarer og kan gi inntrykk av at en siktet må betale selv for advokat. Det er som regel ikke riktig. Kontakt oss så kan vi hjelpe deg med å vurdere situasjonen, søke oppnevning og bistå videre.

Vi tar oppdrag på alle stadier av straffesaken – helt fra den innledende fasen til eventuell dom. Vi bistår i politiavhør, under etterforskning, ved eventuell varetektsfengsling og i eventuell hovedforhandling (rettssak).

Vi er opptatt av å oppnå et best mulig resultat for våre klienter. Vi legger dermed vekt på strategisk planlegging og aktivt forsvar allerede på etterforskningsstadiet. Vi erfarer at det er en fordel å forsøke å påvirke etterforskingen, blant annet med begjæringer om bevisinnhenting og avhør. Det er lurt å kontakte en advokat før du går i et avhør som siktet i en straffesak – vi har vært i en slik situasjon mange ganger og vet hva som lønner seg i et innledende avhør.

Under en hovedforhandling er det ofte viktig å sørge for å føre egne bevis om hva som har skjedd, i tillegg til å kritisk gjennomgå de bevisene påtalemyndigheten fører. Våre advokater har lang erfaring med slikt aktivt forsvar.

Dersom du frifinnes, har du som utgangspunkt krav på erstatning. Det samme gjelder ved henleggelse av en straffesak hvor du har vært siktet. Våre advokater kan både veilede og bistå deg med slike erstatningskrav.

Mer om generell strafferett

Bistandsadvokat

Les mer

Fagpersoner

Viser